365665_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365665
statistikk
2019-09-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2019August 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta591 817617 767
Internasjonale reservar522 710547 249
Reserveposisjonen i IMF8 9509 203
Spesielle trekkrettar i IMF20 82021 426
Andre internasjonale reservar39 33739 889
Andre krav i valuta3 200480