365659_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365659
statistikk
2019-06-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2019Mai 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta592 533599 415
Internasjonale reservar513 036519 566
Reserveposisjonen i IMF8 1098 144
Spesielle trekkrettar i IMF18 83118 924
Andre internasjonale reservar52 55752 781
Andre krav i valuta3 0431 067