365657_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365657
statistikk
2019-05-09T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2019April 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta583 830587 628
Internasjonale reservar512 155508 355
Reserveposisjonen i IMF7 8278 090
Spesielle trekkrettar i IMF18 76118 779
Andre internasjonale reservar45 08752 404
Andre krav i valuta1 2882 676