326194_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326194
statistikk
2018-11-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2018Oktober 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta533 315534 609
Internasjonale reservar489 947493 868
Reserveposisjonen i IMF6 1636 693
Spesielle trekkrettar i IMF17 32917 575
Andre internasjonale reservar19 87616 473
Andre krav i valuta19 8398 863