326190_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326190
statistikk
2018-10-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2018September 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta554 483530 664
Internasjonale reservar507 746488 096
Reserveposisjonen i IMF6 3426 154
Spesielle trekkrettar i IMF17 83117 301
Andre internasjonale reservar22 56419 113
Andre krav i valuta1 640316