326186_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326186
statistikk
2018-09-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2018August 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta538 276553 510
Internasjonale reservar488 322507 226
Reserveposisjonen i IMF6 1996 338
Spesielle trekkrettar i IMF17 42417 817
Andre internasjonale reservar26 33122 129
Andre krav i valuta4 4842 053