326182_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326182
statistikk
2018-08-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2018Juli 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta537 474537 622
Internasjonale reservar484 485488 051
Reserveposisjonen i IMF6 3126 187
Spesielle trekkrettar i IMF17 46917 383
Andre internasjonale reservar29 20826 001
Andre krav i valuta4 2334 218