326300_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326300
statistikk
2018-07-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2018Juni 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta549 324536 840
Internasjonale reservar489 000484 297
Reserveposisjonen i IMF5 2546 305
Spesielle trekkrettar i IMF17 32517 442
Andre internasjonale reservar37 74528 796
Andre krav i valuta2 0014 239