326176_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326176
statistikk
2018-06-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2018Mai 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta542 497548 126
Internasjonale reservar480 416488 176
Reserveposisjonen i IMF5 2275 251
Spesielle trekkrettar i IMF17 23617 348
Andre internasjonale reservar39 61837 351
Andre krav i valuta1 3151 953