326172_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326172
statistikk
2018-05-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2018April 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta523 886541 718
Internasjonale reservar471 250480 016
Reserveposisjonen i IMF5 1665 247
Spesielle trekkrettar i IMF17 09717 195
Andre internasjonale reservar30 37339 260
Andre krav i valuta3011 273