326208_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326208
statistikk
2018-04-09T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2018Mars 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta531 586523 197
Internasjonale reservar474 175470 911
Reserveposisjonen i IMF5 1875 160
Spesielle trekkrettar i IMF17 09617 074
Andre internasjonale reservar35 12830 052
Andre krav i valuta3 304136