324813_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
324813
statistikk
2018-03-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2018Februar 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta531 964531 720
Internasjonale reservar466 698474 317
Reserveposisjonen i IMF5 0895 184
Spesielle trekkrettar i IMF17 92817 086
Andre internasjonale reservar42 24935 133
Andre krav i valuta3 6933 323