324809_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
324809
statistikk
2018-02-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2017Januar 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta541 174531 964
Internasjonale reservar491 537466 698
Reserveposisjonen i IMF5 3675 089
Spesielle trekkrettar i IMF18 70817 928
Andre internasjonale reservar25 56242 249
Andre krav i valuta2 8483 693