324811_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
324811
statistikk
2018-01-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2017Desember 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta548 877541 174
Internasjonale reservar493 897491 537
Reserveposisjonen i IMF5 6875 367
Spesielle trekkrettar i IMF16 69318 708
Andre internasjonale reservar32 60025 562
Andre krav i valuta1 3512 848