331891_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
331891
statistikk
2017-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2017November 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta532 771542 183
Internasjonale reservar475 370487 210
Reserveposisjonen i IMF5 8555 685
Spesielle trekkrettar i IMF16 31316 683
Andre internasjonale reservar35 23332 605
Andre krav i valuta2 7931 051