282384_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
282384
statistikk
2017-11-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2017Oktober 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta520 472532 425
Internasjonale reservar462 325475 058
Reserveposisjonen i IMF5 8265 848
Spesielle trekkrettar i IMF15 95816 290
Andre internasjonale reservar36 36335 229
Andre krav i valuta2 1023 004