282382_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
282382
statistikk
2017-10-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2017September 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta504 467512 229
Internasjonale reservar447 473454 103
Reserveposisjonen i IMF5 6985 821
Spesielle trekkrettar i IMF15 60715 943
Andre internasjonale reservar35 68936 362
Andre krav i valuta1 9412 015