279275_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
279275
statistikk
2017-04-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2017Mars 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta515 255520 119
Internasjonale reservar454 713460 942
Reserveposisjonen i IMF5 8336 007
Spesielle trekkrettar i IMF15 64316 110
Andre internasjonale reservar39 06637 060
Andre krav i valuta2 1074 243