279271_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
279271
Oppdaterte tal
statistikk
2017-02-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2016Januar 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta519 646511 331
Internasjonale reservar470 654455 423
Reserveposisjonen i IMF6 1415 951
Spesielle trekkrettar i IMF15 98015 487
Andre internasjonale reservar26 87134 470
Andre krav i valuta3 2211 714