279269_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
279269
Oppdaterte tal
statistikk
2017-01-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2016Desember 2016
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta522 368519 646
Internasjonale reservar437 223470 654
Reserveposisjonen i IMF6 1066 141
Spesielle trekkrettar i IMF14 73915 980
Andre internasjonale reservar64 30026 871
Andre krav i valuta1 4793 221