202001_tabell_223809_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202001_tabell_223809
statistikk
2015-04-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2015, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2015Mars 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta507 188530 7864,7
Internasjonale reservar414 372451 3468,9
Reserveposisjonen i IMF7 8776 577-16,5
Spesielle trekkrettar i IMF15 91116 4733,5
Andre internasjonale reservar69 02956 391-18,3
Andre krav i valuta65 69365 7380,1