196561_tabell_220336_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
196561_tabell_220336
statistikk
2015-03-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2015, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2015Februar 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta508 470506 166-0,5
Internasjonale reservar408 916413 3581,1
Reserveposisjonen i IMF8 0007 877-1,5
Spesielle trekkrettar i IMF16 15815 910-1,5
Andre internasjonale reservar75 39669 022-8,5
Andre krav i valuta3 3398 407151,8