Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2014August 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta404 312390 292-3,5
Internasjonale reservar331 006331 1060,0
Reserveposisjonen i IMF8 6088 160-5,2
Spesielle trekkrettar i IMF14 29713 899-2,8
Andre internasjonale reservar50 40037 126-26,3
Andre krav i valuta3 7343 650-2,2