Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Oktober 2013November 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta352 819367 7284,2
Internasjonale reservar303 147314 8653,9
Reserveposisjonen i IMF8 5368 6231,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 58913 9712,8
Andre internasjonale reservar27 54830 2709,9
Andre krav i valuta6 0745 448-10,3