92416_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92416
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 345,2 milliardar kroner ved utgangen av juli. Dette er ein nedgang på 2,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Juni 2013Juli 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta347 502345 173-0,7
Internasjonale reservar289 050286 883-0,7
Reserveposisjonen i IMF9 0068 896-1,2
Spesielle trekkrettar i IMF13 54413 230-2,3
Andre internasjonale reservar35 90236 1650,7
Andre krav i valuta15 1903 714-75,5