431511_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
431511
statistikk
2021-04-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2021, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner1
Februar 2021Mars 2021
1Tabellen oppdateres med endelige tall etter den 21. i måneden etter rapportperioden
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta669 617653 155
Internasjonale reservar610 160611 660
Reserveposisjonen i IMF12 95612 303
Spesielle trekkrettar i IMF18 91318 480
Andre internasjonale reservar27 58810 712
Andre krav i valuta4 4432 767