431509_tabell_449045_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
431509_tabell_449045
statistikk
2021-03-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2021, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner1
Januar 2021Februar 2021
1Tabellen oppdateres med endelige tall etter den 21. i måneden etter rapportperioden
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta664 356669 617
Internasjonale reservar600 745610 160
Reserveposisjonen i IMF12 88012 956
Spesielle trekkrettar i IMF18 80018 913
Andre internasjonale reservar31 93127 588
Andre krav i valuta5 5094 443