431509_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
431509_tabell
statistikk
2021-03-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2021, endelege tal

Innhald