Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner1
Januar 2021Februar 2021
1Tabellen oppdateres med endelige tall etter den 21. i måneden etter rapportperioden
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta664 356669 617
Internasjonale reservar600 745610 160
Reserveposisjonen i IMF12 88012 956
Spesielle trekkrettar i IMF18 80018 913
Andre internasjonale reservar31 93127 588
Andre krav i valuta5 5094 443