436385_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
436385
statistikk
2021-03-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2020Desember 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta655 104642 185
Internasjonale reservar587 550592 059
Reserveposisjonen i IMF13 25512 920
Spesielle trekkrettar i IMF20 54918 858
Andre internasjonale reservar33 75018 348
Andre krav i valuta4 7161 129