398809_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398809
statistikk
2020-11-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2020Oktober 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta695 790698 543
Internasjonale reservar627 286635 448
Reserveposisjonen i IMF12 36814 121
Spesielle trekkrettar i IMF21 46121 889
Andre internasjonale reservar34 67527 085
Andre krav i valuta3 6043 515