398807_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398807
statistikk
2020-10-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2020September 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta667 671695 790
Internasjonale reservar602 094627 286
Reserveposisjonen i IMF11 63612 368
Spesielle trekkrettar i IMF20 03621 461
Andre internasjonale reservar33 90534 675
Andre krav i valuta5 0753 604