398803_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398803
statistikk
2020-08-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2020Juli 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta719 085680 549
Internasjonale reservar639 040610 963
Reserveposisjonen i IMF12 54012 091
Spesielle trekkrettar i IMF21 59120 817
Andre internasjonale reservar45 91436 678
Andre krav i valuta7 4297 853