398845_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398845
statistikk
2020-07-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2020Juni 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta715 922719 085
Internasjonale reservar642 413639 040
Reserveposisjonen i IMF12 29412 540
Spesielle trekkrettar i IMF21 66121 591
Andre internasjonale reservar39 55445 914
Andre krav i valuta2 5767 429