398843_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398843
statistikk
2020-06-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2020Mai 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta743 045715 922
Internasjonale reservar664 038642 413
Reserveposisjonen i IMF12 91912 294
Spesielle trekkrettar i IMF22 75821 661
Andre internasjonale reservar43 33039 554
Andre krav i valuta2 6702 576