398841_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398841
statistikk
2020-05-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2020April 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta746 780743 045
Internasjonale reservar668 504664 038
Reserveposisjonen i IMF10 40012 919
Spesielle trekkrettar i IMF23 35322 758
Andre internasjonale reservar44 52343 330
Andre krav i valuta2 6512 670