398849_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398849
statistikk
2020-04-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2020Mars 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta627 449746 780
Internasjonale reservar572 670668 504
Reserveposisjonen i IMF9 46910 400
Spesielle trekkrettar i IMF21 12623 353
Andre internasjonale reservar24 18444 523
Andre krav i valuta5 8912 651