398835_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398835
statistikk
2020-03-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2019Desember 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta626 141587 916
Internasjonale reservar568 679551 085
Reserveposisjonen i IMF8 7698 875
Spesielle trekkrettar i IMF21 18920 283
Andre internasjonale reservar27 5047 673
Andre krav i valuta9891 047