365689_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365689
statistikk
2019-10-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2019September 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta619 881621 359
Internasjonale reservar549 340545 196
Reserveposisjonen i IMF9 2108 909
Spesielle trekkrettar i IMF21 44320 794
Andre internasjonale reservar39 88846 460
Andre krav i valuta6391 441