365687_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365687
statistikk
2019-09-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2019August 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta591 817619 881
Internasjonale reservar522 710549 340
Reserveposisjonen i IMF8 9509 210
Spesielle trekkrettar i IMF20 82021 443
Andre internasjonale reservar39 33739 888
Andre krav i valuta3 200639