365683_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365683
statistikk
2019-08-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2019Juli 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta588 412591 817
Internasjonale reservar513 471522 710
Reserveposisjonen i IMF8 0198 950
Spesielle trekkrettar i IMF18 54620 820
Andre internasjonale reservar48 37639 337
Andre krav i valuta5 3313 200