365675_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365675
statistikk
2019-04-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2019Mars 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta564 908583 830
Internasjonale reservar508 311512 155
Reserveposisjonen i IMF7 1717 827
Spesielle trekkrettar i IMF18 25418 761
Andre internasjonale reservar31 17245 087
Andre krav i valuta3 7651 288