365673_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365673
statistikk
2019-03-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2019Februar 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta551 213564 908
Internasjonale reservar499 546508 311
Reserveposisjonen i IMF7 1637 171
Spesielle trekkrettar i IMF18 06518 254
Andre internasjonale reservar26 43931 172
Andre krav i valuta2 5183 765