365734_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365734
statistikk
2019-03-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2019, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2018Januar 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta548 681551 213
Internasjonale reservar516 934499 546
Reserveposisjonen i IMF7 3067 163
Spesielle trekkrettar i IMF18 45618 065
Andre internasjonale reservar5 98526 439
Andre krav i valuta9162 518