365732_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
365732
statistikk
2019-03-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2018, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2018Desember 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta537 350548 681
Internasjonale reservar489 464516 934
Reserveposisjonen i IMF6 7177 306
Spesielle trekkrettar i IMF17 96118 456
Andre internasjonale reservar23 2085 985
Andre krav i valuta35 237916