Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2017Juni 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta549 979543 256
Internasjonale reservar469 984477 223
Reserveposisjonen i IMF6 2256 170
Spesielle trekkrettar i IMF16 18316 437
Andre internasjonale reservar57 58743 426
Andre krav i valuta1 704926