Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2017Mars 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta515 255525 825
Internasjonale reservar454 713466 600
Reserveposisjonen i IMF5 8336 010
Spesielle trekkrettar i IMF15 64316 118
Andre internasjonale reservar39 06637 097
Andre krav i valuta2 10740 050