142390_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
142390
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-12-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 467,2 milliardar kroner ved utgangen av november. Dette er ein auke på 13,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2014November 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta453 252467 1693,1
Internasjonale reservar355 249377 7796,3
Reserveposisjonen i IMF8 4308 4980,8
Spesielle trekkrettar i IMF14 76715 1902,9
Andre internasjonale reservar74 80765 702-12,2
Andre krav i valuta3 8544 0434,9