141809_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141809
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-11-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 452,8 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2014. Dette er ein auke på 22,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2014Oktober 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta430 128452 8215,3
Internasjonale reservar340 657354 8284,2
Reserveposisjonen i IMF8 0708 4294,4
Spesielle trekkrettar i IMF14 13614 7654,4
Andre internasjonale reservar67 26674 80011,2
Andre krav i valuta7 1147 2251,6