142392_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
142392
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2014-09-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 390,6 milliardar kroner ved utgangen av august. Dette er ein nedgang på 13,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2014August 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta404 312390 627-3,4
Internasjonale reservar331 006331 4300,1
Reserveposisjonen i IMF8 6088 160-5,2
Spesielle trekkrettar i IMF14 29713 900-2,8
Andre internasjonale reservar50 40037 137-26,3
Andre krav i valuta3 7343 005-19,5